Blog entry by TRAJECTORY EDUCATION

Picture of TRAJECTORY EDUCATION
by TRAJECTORY EDUCATION - Friday, 9 December 2016, 10:56 AM
Anyone in the world

TRAJECTORY EDUCATION once again surpassed its previous records of highest selections in JAM. More than 300 + selections in IIT JAM 2013

IIT JAM Physics 2013 selections

 S.No Name All India Rank
 1  Swamshree  18
 2  Abhishek  21
 3  Neha Yadav  29
4 Meenakshi Gera 30
5 Ashwani 34
6 Jasleen Birdi 47
7 Pragalbha 50
8 Vineet Pandey 53
9 Sushant 60
10 Kalpak Gupta 63
11 Kanika Jain 68
12 Vikram 68
13 Bhartendu Satyaval 72
14 Sushant Sanyal 79
15 Poonam 83
16 Deepa Bhat 94
17 Vikas Joshi 106
18 Dharambir 111
19 Kavish 115
20 Sristi Tiwari 121
21 Sneha 133
22 Alok Jadli 140
23 Rohit Kumar 140
24 Devesh Pandey 146
25 Arpan Kunsu 152
26 Yamini 156
27 Vikas Gupta 162
28 Anil 163
29 Lata Bhist 164
30 Garima Arora 166
31 Abhijit Sen 189
32 Sambit 214
33 Pooja Puniya 215
34 Anupriya 224
35 Pooja Kumari 234
36 Sunil Mallick 237
37 H Hemojit Singh 239
38 Ravi Kumar 242
39 Matryee 243
40 Dhruba Dutta 249
41 Pooja 251
42 Nandan Lal 254
43 Pradeep Nayan 260
44 Sanjoli Jain 270
45 Shipra Jain 276
46 Ashutosh 284
47 Shivani 290
48 Deepak 293
49 Rahul 294
50 Lav Kumar 300
51 Risabh 302
52 A Manu 304
53 Sandeep 315
54 Sakshi 320
55 Sanshya 320
56 Pallavi 326
57 Sachita Gulati 330
58 Risabh 363
59 Jaya 369
60 Garima 375
61 Sahil 400
62 Gulnawaj 418
63 Bhagyashree 426
64 Yogita 426
65 Anita 426
66 Gargi Saxena 452
67 Samridhi 467
68 Priya Agrawal 500
69 Bhawna 500

 

 

Selected Students in Maths IIT JAM 2013

 S.No Name All India Rank
1 Kuldeep   07
2  Sachin Pathak  13
3  Ananta Joshi  24
4  Abhishek Chandra  30
5 Jai Kumar 32
6 Ashwani Kumar 35
7 Nitesh 36
8 Payal 41
9 Amit Kumar 43
10 Rahul 47
11 Aditi Gupta 71
12 ravindra 73
13 Piyush Kumar 74
14 Saurabh Tomar 100
15 Kiran 106
16 Sonika 145
17 Mandeep Nayyar 162
18 Gyan Ranjan 171
19 Shruti Gupta 180
20 Parvej Tomar 228
21 Ashutosh Pandey 281
22 Niharika 294
23 Soumya 295
24 Deepika 299
25 Prateek Kunwar 325
26 Nikita 341
27 Parul 355
28 A**a Gupta 370
29 Palak Jain 394
30  Dhruv Jain  429
31  Deepak Agrawal  458
32  Rajesh  499
33 Kuldeep 505

 

 

Selected Students in IIT JAM Chemistry 2013

 S.No Name  All India Rank
 1  Syama Shree  70
 2  Bhawna  110
 3  Rohit  140
4 Nisha Hasija 218
5 Umesh 311
6 Rakesh Yadav 312
7 Manu 315
8 Swati Girdhar 406
9 Soumya Singh 409
10 Bhawna Jain 567
11 Ankur Mallick 588

 

 

Selected Students in IIT JAM Geophysics 2013

S.No Name All India Rank
1  Vikas Gupta  13
 2  Sahil  21
3 Yamini 24
 4  Sakshi  28
5 Pooja 38
6 Anupriya 51
7 Lata Bisht 52
8 kanika jain 55
9 Vikram Bhadur 68
10 Jaya 69
11 Alok Jadili 79
12 Rohit Kumar 79
13 Dharamveer 92
 

Selected Students from T.E. in ISM Dhanbad Msc Entrance 2010 . T.E. again proved it is No 1.

Name Roll no
Raja Chakraborty 5226
Piyush Kashyap 5297
Debarshi Das 5286
Ranu Goswami 5092
Davender Sethi 5285
Rahul kumar Singh 5362
Mampi Sarkar 5206
Sanjay Pandit 5304
Neeti 5074
Shilpa Maji 5247
Amandeep Singh Saini 5282
 

[ Modified: Friday, 9 December 2016, 2:01 PM ]