Blog entry by TRAJECTORY EDUCATION

Picture of TRAJECTORY EDUCATION
by TRAJECTORY EDUCATION - Friday, 9 December 2016, 11:02 AM
Anyone in the world

TRAJECTORYEDUCATION RESULTS (IIT JAM MATH-2016)

Serial No. Name of Students All India Rank
1 Nitin Tomar 11
2 Rishabh Gupta 17
3 Tonmy 29
4 Pankaj sharma 34
5 Shashank Vashi 45
6 Rohit 45
7 Geetika Bansal 57
8 Sakshi 67
9 Davesh 72
10 Devendra rajput 103
11 Devendra singh rana 103
12 Subhash uttam 108
13 Pooja  127
14 Palak Garg 134
15 Surbhi 144
16 Priyanka saika 147
17 Khooshboo katariya 152
18 Yashashvi 162
19 Dipika Saini 208
20 Aakansha garg 213
21 Deepak Tiwari 229
22 Harshdeep 313
23 Sonali malik 374
24 Veronica khurana 423
25 Monika pruthi 449
26 Vikas Sharma 458
27 Aarish rangi 471
28 Mohit garg 501
29 Mansi mital 530
30 Prerna sharma 535
31 Himansu 570
32 Awantika Singh 588
33 Vaishali 607
34 Naveen 620
35 Gavrav kumar 625
36 Mohit  625
37 Himansi 656
38 Sadhana 629
39 Rahul Chaubey 700
40 Geetika 756
41 Garima Dahiya 770
42 Mohit 825
43 Abhishek 826
44 Arjun shukla 841
45 Anjani bhatnagar 875
46 Randeep singh 895
47 Ashwani  900
48 Basant Moorjani 902
49 Alakh Niranjan 911
50 Shivani 947
51 Ritika 978
52 Ankush 986
53 Shivani Chauhan 1000
54 Reetu Annie Thomas 1046

 

 

 

 

 

 

[ Modified: Friday, 9 December 2016, 1:59 PM ]