Blog entry by TRAJECTORY EDUCATION

Picture of TRAJECTORY EDUCATION
by TRAJECTORY EDUCATION - Friday, 9 December 2016, 11:01 AM
Anyone in the world

TRAJECTORYEDUCATION RESULTS (IIT JAM MATH-2015)

Serial No. Name of Students All India Rank
1 Kirti 05
2 SHOAIB AKHTAR 16
3 SHUBHAM 18
4 RAKSHA 18
5 SHYAM SHUNDAR 24
6 NIKKI KEDIA 29
7 RITESH 36
8 SANDEEP KUMAR 60
9 SHUBHAM BHARWAJ 66
10 VISHAL 70
11 KAUSHAL GUPTA 70
12 AKASH 91
13 GAURAV 91
14 NARESH 96
15 VIKASH HUDDA 106
16 SUSHMITA ROSEJOHN 107
17 MOHIT 115
18 SOHIT 133
19 NEEALAM 142
20 LIPI 144
21 SHIV SHANKAR 162
22 SILKY 165
23 SWEETY 165
24 VISHAL 170
25 ABHINAV JHA 196
26 SUNEEL 217
27 SONAL JAIN 219
28 MEENU SHEKHAWAT 239
29 MOHAN 258
30 USHA 271
31 ANURAG ARORA 280
32 URVASHI 295
33 TARUN 330
34 ABHINEET GUPTA 337
35 VARSHA 385
36 ARCHANA 393
37 P.R GEETANJALI 402
38 VERNIKA SHARMA 427
 

TRAJECTORYEDUCATION RESULTS (IIT JAM PHYSICS-2015)

Serial No. Name of Students All India Rank
1 Bhuvnesh 01
2 DIWAKAR 02
3 MOHIT GHUNGAS 04
4 ASHWANI KUMAR 12
5 BHUMIKA KANSAL 15
6 BHASKAR 16
7 ABHISHEK AGGARWAL 35
8 ABHISHEK AGGARWAL 36
9 JYOTI SINGH 39
10 MANIKA 53
11 SAURABH 65
12 REHA 69
13 SIPAZ SHARMA 81
14 Satyam Pandey 84
15 RISHBAV DUHAN 101
16 NIKESH SHARMA 114
17 KAMAL RANA 117
18 ANURAG GOUR 120
19 HIMANSHU 126
20 SACHIN KAUSHIK 144
21 AKASH SHARMA 153
22 ANKIT KUMAR 184
23 SUCHI KAUSHIK 191
24 ABHINAV JHA 196
25 JYOTI 230
26 NARENDRA LAMBA 244
27 ABHIK DEBNATH 258
28 ANJALI CHAUDHARY 261
29 DEEPALI 273
30 MADHU DAHIYA 287
31 NIKANT TOMAR 305
32 ALOK 316
33 NIKUNJ MAHESHWARI 328
34 DHEERENDRA DEV 330
35 BALRAM 330
36 ARMIN KALITA 334
37 NISHA CHIKARA 354
38 SOORYA PRATAP SINGH 370
39 VAIBHAV 403
40 SHAURYA 425
41 SHEKAR BALIYAN 437
42 MAYANK 441
43 MONU KINHA 445
44 HARSH 488

[ Modified: Friday, 9 December 2016, 1:59 PM ]