Ranking details: First 64 students

Pos Fullname Points
1 Sohil 1057.4
2 Paras 941.7
3 ravina 715.3
4 Synthia 659.8
5 Shivek 603.0
6 Veer 575.5
7 sandeep 509.0
8 shruti 475.2
9 Himanshu 471.9
10 Vikas 442.7
11 Mayank 396.3
12 KOUSHIK 360.8
13 Vikash 357.7
14 Shalu 334.0
15 sourabh 303.2
16 Amit 248.0
17 saugata 216.7
18 ainna 186.9
19 Pulkit 175.6
20 Neha 172.5
21 Kr. 145.5
22 Marisha 144.6
23 Rimisha 126.8
24 Priyadarshan 125.4
25 Ravi 109.0
26 Ela 104.4
27 savi 61.4
28 Mohd 54.3
29 Viraj 50.9
30 Harini 46.0
31 Chandni 28.8
32 Challa 18.7
33 narayan 17.7
34 Shubhrajit 15.3
35 Saloni 11.3
36 TRAJECTORY 10.3
37 Jagan nath 8.0
38 Bhawana 6.0
39 Vishal 5.7
40 Dhruv 5.3
41 Deepa 5.0
42 Ranveer 4.0
43 Nandana 2.0
43 Sheenam 2.0
43 shezal 2.0
44 abhishek -
44 Akash -
44 Akhil -
44 Akshi -
44 Amritya -
44 Archana -
44 Atharva -
44 Deevija -
44 Mona -
44 Rakhee -
44 Ranajyoti -
44 Ritu -
44 Ritwik -
44 Sagar -
44 Shatakshi -
44 Shubham -
44 sugreev -
44 Supriya -
44 vishal -