Ranking details: First 40 students

Pos Fullname Points
1 Sohil 1057.4
2 Paras 941.7
3 ravina 715.3
4 KOUSHIK 650.5
5 Shivek 603.0
6 sandeep 509.0
7 Himanshu 471.9
8 Vikas 442.7
9 Mayank 396.3
10 Shalu 334.0
11 Swasti 269.5
12 Amit 248.0
13 Pulkit 240.6
14 ainna 186.9
15 Neha 172.5
16 Priyadarshan 125.4
17 Ravi 109.0
18 Jagan nath 69.1
19 Viraj 50.9
20 Harini 46.0
21 Animesh 33.2
22 Chandni 28.8
23 DEBAYAN 19.3
24 shezal 18.6
25 narayan 17.7
26 Shubhrajit 15.3
27 TRAJECTORY 10.3
28 Bhawana 6.0
29 Vishal 5.7
30 Ranveer 4.0
31 Aripra 2.0
31 Nandana 2.0
31 Sheenam 2.0
32 Akash -
32 Akhil -
32 Amritya -
32 Mona -
32 Om -
32 Ritu -
32 Shatakshi -