Ranking details: First 46 students

Pos Fullname Points
1 H. Satyam 144.4
2 Ashish 88.9
3 Ashish 68.5
4 Abhinav 40.5
5 Anjali 15.0
6 Naina 13.5
7 shivani 8.7
8 trajectory 8.0
9 Ankit 7.3
10 Milky 7.0
11 Ranjeet 4.3
12 Kalpana 4.0
13 Divya 2.0
13 Kamakshi 2.0
13 Prachi 2.0
13 Shivek 2.0
14 aabhas -
14 Akanksha -
14 Akanksha -
14 Ambika -
14 Anjali -
14 Ankita -
14 anshi -
14 Anshu -
14 Apoorva -
14 Ayushi -
14 Bhavya -
14 Deepali -
14 Deepanshu -
14 Devyani -
14 Diksha -
14 Elanchearan -
14 Harshita -
14 Hiba Ghazal -
14 Mahima -
14 Mansi -
14 Naina -
14 Neeru -
14 Rimisha -
14 Rimisha -
14 Sadgi -
14 Satyam -
14 Shalu -
14 Shreya -
14 Supriya -
14 vishal -