Ranking details: First 56 students

Pos Fullname Points
1 Sohil 1057.4
2 Synthia 659.8
3 Veer 575.5
4 sandeep 485.6
5 shruti 475.2
6 Paras 457.1
7 Mayank 396.3
8 Vikas 389.8
9 Vikash 357.7
10 sourabh 303.2
11 ravina 266.2
12 Shivek 260.3
13 Himanshu 248.6
14 Shalu 229.0
15 saugata 216.7
16 ainna 186.9
17 KOUSHIK 177.5
18 Kr. 145.5
19 Marisha 144.6
20 Rimisha 126.8
21 Priyadarshan 125.4
22 Ela 87.4
23 Neha 87.1
24 Ravi 74.0
25 savi 61.4
26 Amit 58.0
27 Mohd 54.3
28 Viraj 50.9
29 Harini 35.7
30 Challa 18.7
31 narayan 17.7
32 Shubhrajit 15.3
33 Saloni 11.3
34 Bhawana 6.0
35 Vishal 5.7
36 Dhruv 5.3
37 Deepa 5.0
38 Ranveer 4.0
39 Sheenam 2.0
39 shezal 2.0
40 abhishek -
40 Akash -
40 Akshi -
40 Amritya -
40 Archana -
40 Atharva -
40 Mona -
40 Nandana -
40 Rakhee -
40 Ranajyoti -
40 Ritwik -
40 Shatakshi -
40 Shubham -
40 sugreev -
40 Supriya -
40 vishal -