Ranking details: First 47 students

Pos Fullname Points
1 Sohil 1057.4
2 Synthia 659.8
3 Veer 575.5
4 shruti 475.2
5 Vikas 376.5
6 Vikash 357.7
7 sourabh 303.2
8 Ravi 286.2
9 sandeep 251.1
10 Shivek 237.7
11 saugata 216.7
12 Himanshu 193.8
13 Kr. 145.5
14 Marisha 144.6
15 Rimisha 126.8
16 Priyadarshan 125.4
17 Mayank 110.8
18 KOUSHIK 102.6
19 savi 61.4
20 Mohd 54.3
21 Harini 19.4
22 ravina 19.1
23 Challa 18.7
24 narayan 17.7
25 Dhruv 5.3
26 Deepa 5.0
27 Shubhrajit 4.0
28 ainna 2.0
28 Sheenam 2.0
28 shezal 2.0
28 Vishal 2.0
29 abhishek -
29 Akshi -
29 Archana -
29 Atharva -
29 Ela -
29 Mona -
29 Neha -
29 Rakhee -
29 Ranajyoti -
29 Ritwik -
29 Shalu -
29 Shatakshi -
29 Shubham -
29 sugreev -
29 Supriya -
29 vishal -