Ranking details: First 28 students

Pos Fullname Points
1 Ashish 29.7
2 Ashish 23.1
3 Ranjeet 6.0
4 Satyam 4.7
5 Rituraj 2.0
6 Akanksha -
6 Ankita -
6 Anshu -
6 Bhavya -
6 Deepali -
6 Diksha -
6 Divya -
6 H. Satyam -
6 Harshita -
6 Kalpana -
6 Mahima -
6 Mansi -
6 Naina -
6 Naina -
6 Neeru -
6 Prachi -
6 Rimisha -
6 Rimisha -
6 Sadgi -
6 Shalu -
6 Shivek -
6 Shreya -
6 Supriya -