Ranking details: First 100 students

Pos Fullname Points
1 sampann 1306.1
2 Tushar 1246.1
3 Rakshit 1243.4
4 Achyut 1202.8
5 Sunita 1161.5
6 Jagyansis 1149.9
7 shrija 1068.0
8 Aman 978.2
9 Archana 969.3
10 adarsh 921.4
11 Karun 905.6
12 123 867.4
13 Aditya 861.1
14 priya 846.4
15 Manas Ranjan 811.2
16 ankur 697.2
17 anukool 681.9
18 J 670.0
19 anjali 645.8
20 Preeti 643.0
21 snehi 637.9
22 Surubali 631.9
23 Ankush 630.1
24 Akanksha 624.0
25 Raksha 594.2
26 Jai prakash 563.7
27 pramod 548.3
28 Swati 532.5
29 kajal 528.9
30 Ankit 525.5
31 Onima 497.5
32 Ravi 479.8
33 shriram 471.4
34 Samarth 467.8
35 Mukul 437.3
36 Raja 417.1
37 Akhil 408.6
38 Utkarsh 400.9
39 Saif 395.6
40 Shubham 385.3
41 aditya 375.0
42 Nancy 373.9
43 Sheetal 370.7
44 Rishab 359.8
45 Akhil 356.7
46 Anupam 351.6
47 Ravi 336.0
48 Chitranshi 334.2
49 ankit 320.9
50 Muskan 309.0
51 Pranav 301.9
52 Shivanshi 300.8
53 Akhilendra 296.0
54 Akshay 286.8
55 Shivangi 278.2
56 Prabhat 275.6
57 Niladri mohan 273.3
58 Tamnna 272.6
59 Deepti 265.6
60 Deeksha 260.1
61 pragya 259.1
62 ANKITA 256.9
63 Parv 248.2
64 Physics 228.1
65 Pankaj 225.9
66 NIRDESH 221.1
67 Akshat 216.5
68 Hardik 215.3
69 Princy 214.2
70 Ravi 214.1
71 Rashi 210.2
72 Amit 206.6
73 Abhigyan 206.3
74 Shubham 203.1
75 Rishabh 202.7
76 Savitha 200.3
77 Chanchal 197.6
78 sachin 195.6
79 Lakshay 194.7
80 Koyena 193.5
81 Aruna 193.2
82 Anuj 187.6
83 Parvathy 185.7
84 Amrita 182.4
85 Lalkrishna 177.7
86 Sourav 149.8
87 Arpna 146.6
88 Chanchal 145.8
89 Hardik 145.3
90 Prity 144.2
91 Shraddha 139.4
92 Meghna 137.6
93 Suraj 126.4
94 Rishabh 126.1
95 RITUSHREE 124.5
96 Tanisha 121.7
97 Chandan 120.9
98 Asheesh 119.1
99 Shivam 116.5
100 Soumili 114.7