Ranking details: First 100 students

Pos Fullname Points
1 sampann 1306.1
2 Tushar 1246.1
3 Rakshit 1243.4
4 Achyut 1202.8
5 Sunita 1161.5
6 Meera 1157.1
7 Jagyansis 1149.9
8 shrija 1068.0
9 Aman 978.2
10 Archana 969.3
11 adarsh 921.4
12 Karun 905.6
13 Vishal 885.7
14 123 867.4
15 Aditya 861.1
16 priya 846.4
17 Manas Ranjan 811.2
18 Kirti 773.9
19 Hiesenberg 725.1
20 elsa 720.5
21 Genesis 704.5
22 ankur 697.2
23 anukool 681.9
24 J 670.0
25 sonakshi 659.9
26 anjali 645.8
27 Preeti 643.0
28 snehi 637.9
29 sasmita 635.1
30 Surubali 631.9
31 Ankush 630.1
32 Akanksha 624.0
33 Sakshi 619.6
34 Raksha 594.2
35 Jai prakash 563.7
36 pramod 548.3
37 K 532.7
38 Swati 532.5
39 kajal 528.9
40 Ankit 525.5
41 robin raj 514.8
42 Onima 497.5
43 Ravi 479.8
44 shriram 471.4
45 Samarth 467.8
46 Mukul 437.3
47 Ihina 435.9
48 Arpit kumar 426.0
49 Shreyashi 417.4
50 Raja 417.1
51 Akhil 408.6
52 Saif 393.6
53 Shubham 385.3
54 Vidhi 379.7
55 aditya 375.0
56 Nancy 373.9
57 Sheetal 370.7
58 Utkarsh 365.5
59 Akhil 356.7
60 Anupam 351.6
61 Ravi 336.0
62 Chitranshi 334.2
63 ankit 320.9
64 Muskan 309.0
65 Meer 305.4
66 Pranav 301.9
67 Shivanshi 300.8
68 Akhilendra 296.0
69 Gaurav 287.3
70 Akshay 286.8
71 Shivangi 278.2
72 Prabhat 275.6
73 Niladri mohan 273.3
74 Tamnna 272.6
75 Deepti 265.6
76 pragya 259.1
77 ANKITA 256.9
78 Dona 228.5
79 Physics 228.1
80 Pankaj 225.9
81 Deeksha 224.5
82 NIRDESH 221.1
83 Akshat 216.5
84 Hardik 215.3
85 Princy 214.2
86 Ravi 214.1
87 Rashi 210.2
88 Abhigyan 206.3
89 Shubham 203.1
90 Rishabh 202.7
91 Savitha 200.3
92 Chanchal 197.6
93 Koyena 193.5
94 Anuj 187.6
95 Parvathy 185.7
96 Aruna 183.2
97 Amrita 182.4
98 Lekhansh 172.1
99 Lalkrishna 170.7
100 Lakshay 169.4